Také vás baví tak moc řídit?Také tak straÅ¡nÄ› rádi řídíte jako já? Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že sice na silnicích je velice silný provoz. Ale popravdÄ› se pÅ™iznám, že já straÅ¡nÄ› ráda řídím a já opravdu bez řízení se vůbec prostÄ› neobejdu. Já jsem prostÄ› taková, že prostÄ› každý den musím sednout do auta, prostÄ› si nÄ›kam zajet a projet se. SamozÅ™ejmÄ› na druhou stranu by mÄ› to urÄitÄ› nebavilo jako každodenní práce, to je opravdu takové nároÄné. A pÅ™edstavit si, že bych musela najezdit nÄ›kolik kilometrů a poslouchat šéfa, kam mám jet, tak to by mÄ› popravdÄ› opravdu vůbec nebavilo. Já prostÄ› potÅ™ebuji ten svůj klid. A hlavnÄ› si potÅ™ebuji odřídit to, co chci já a ne, co chce nÄ›kdo jiný. Takže to je taková další moje vÄ›c, ale rozhodnÄ›, pokud rádi řídíte, tak rozhodnÄ› Å™iÄte, protože je to opravdu potÅ™eba. Za prvé si můžete nÄ›co nakoupit, můžete se dostavit k lékaÅ™i.
 
Dům a auto
 
Můžete vlastnÄ› úplnÄ› cokoliv. Protože s autem je to straÅ¡nÄ› velká svoboda, nemusíte spoléhat na žádné autobusy, vlaky, na žádné spoje, což je vlastnÄ› velkou výhodou pro nás vÅ¡echny, protože prostÄ› kdo tohle nemá, tak je to opravdu Å¡patné. Protože spoléhat se na ty vlaky, autobusy je nÄ›kdy takové až drastické, protože ty zpoždÄ›ní tÄ›ch vlaků, autobusů opravdu je na denním pořádku nÄ›kolik. Ale samozÅ™ejmÄ› chápu zase ÄlovÄ›ka, který opravdu řídit nechce nebo má strach, protože se není ani Äemu divit, když prostÄ› na silnicích to vypadá tak, jak vypadá.
 
Auto
 
PopravdÄ› opravdu tÄ›ch aut se rozmnožuje na silnicích mnohem víc a je to takové nebezpeÄné, je mnohem víc dopravních nehod. Takže opravdu musí ÄlovÄ›k jezdit s opatrností, ale pÅ™esto, když to prostÄ› ÄlovÄ›ka baví a chce jezdit, tak prostÄ› takový ÄlovÄ›k bude jezdit pořád, aÅ¥ se dÄ›je, co se dÄ›je. Takže urÄitÄ› si myslím, že prostÄ› každý má svou zálibu v nÄ›Äem, a já mám hlavnÄ› zálibu v řízení, takže já prostÄ› auto miluju a prostÄ› jsem zastánce toho mít auto pÅ™ed domem. Protože opravdu si myslím, že to je pro ÄlovÄ›ka důležité, ale samozÅ™ejmÄ› záleží na každém jedinci. A kdo prostÄ› neřídí, tak urÄitÄ› tÅ™eba  máte nÄ›koho blízkého z rodiny a ten váš urÄitÄ› nÄ›kam zaveze, takže urÄitÄ› to jedno auto vystaÄí v té jedné domácnosti.