Nezapomeňte připravitJednou z oblíbených párty her, kterou si mohou zahrát opravdu vÅ¡ichni, je Top 10. Pravidla jsou jednoduchá. Na poÄátku se zvolí, coby kapitán, jeden z hráÄů. Který bude v pÄ›ti kolech zadávat úkoly, které jsou potÅ™eba plnit. BuÄ slovnÄ›, nebo pomocí pantomimy. PÅ™esně podle vybrané karty, na které je urÄena Å¡kála od jedné do deseti. Tím pádem od nejlepšího po nejhorší. Úkolem kapitána je odpovÄ›di seÅ™adit a chybu potrestat ztrátou jednoho života. Hraje se v týmech a tak je spoleÄným cílem ztratit životů co nejménÄ›. Å anci na výhru mají vÅ¡ichni stejnou. Protože je pÅ™ipraveno celkem pÄ›t set různých zadání a tak možností zvítÄ›zit je opravdu dostatek.

Oslava narozenin

Rada nad zlato je další z párty her, u které lze zažít nejen hodnÄ› zábavy. Ale oprášit se pÅ™i ní dají i potÅ™ebné a Äasto zasuté vÄ›domosti. Velkou výhodou této hry je fakt, že každý v ní napovídá každému. Akorát je potÅ™eba si vybrat, která odpovÄ›Ä je ta správná. Tuto hru si může najednou zahrát až osm hráÄů. Na které Äeká devÄ›t set otázek, rozdÄ›lených do dvaceti okruhů. A tak se tu setkáte nejen s otázkou z historie, zemÄ›pisu, biologie. Ale tÅ™eba i s mimozemskými záhadami Äi UFO. Ku pomoci tak slouží obsah vybavení této hry. Herní plán s pravidly a kartiÄkou zaÄínajícího hráÄe.  Smazatelné popisovaÄe s destiÄkami, žetony hráÄů s pÅ™ehledem Sil a tÅ™ista karet, na kterých jsou vždycky tÅ™i otázky.

Párty hra

Pokud je organizována oslava pro ryze mužskou spoleÄnost, vítaným zpestÅ™ením bude Pivní hra. Protože vÄ›tÅ¡ina hostů bude urÄitÄ› znalci tohoto zlatavého moku a rádi se o nÄ›m formou hry dozvÄ›dí více. Vzhledem k tomu a díky osmi různým kategoriím, se stává každá z nich unikátní. Pokud hrÃ¡Ä není ve znalostech piva silný v kramflecích, může je nahradit sázením a dobrým odhadem. Které jsou v Pivní hÅ™e stejnÄ› důležité. Jednoduchá pravidla jsou velkou výhodou, protože bÄ›hem deseti minut je možné zaÄít hrát. Sto osmnáct karet, osm podtácků, na kterých jsou jednotlivé disciplíny, osmdesát plastových žetonů, dvanáct sázkových, dvÄ› pÅ™ehledové a pÄ›t karet poÅ™adí je vÅ¡echno, co je potÅ™eba k této hÅ™e zajistit.