Jak vybrat vhodné květiny do domuSvé bydlení Äasto chceme pÅ™emÄ›nit na domov i pomocí kvÄ›tin v kvÄ›tináÄi. Ty nám pÅ™inesou do domácnosti kousek zelenÄ›, a to i když bydlíme na sídliÅ¡ti uprostÅ™ed mÄ›sta. A vÅ¡ichni víme, jak uklidňující zeleň je.

 

Problém je vÅ¡ak v tom, že zdaleka ne vÅ¡echny rostliny, které se běžnÄ› prodávají, jsou stejnÄ› nároÄné Äi vhodné do vÅ¡ech podmínek. Než si tedy nÄ›jakou koupíme, je vhodné se podívat, zda je skuteÄnÄ› pro nás vhodná a zda se o ni dokážeme postarat.

 

kvÄ›tinÃ¡Ä se sukulenty

 

V první Å™adÄ› je to Äetnost zálivky. Pokud jezdíme Äasto například na služební cesty, pak je pravdÄ›podobné, že budeme své kvÄ›tiny zalévat jen zřídka a Äasto i nepravidelnÄ›. Naopak, pokud jsme doma, pak jim můžeme dopřát více vláhy. Tento faktor tedy závisí jen a pouze na nás. U tÄ›ch ostatních už to tak jednoznaÄné není.

 

Je zde například to, kolik svÄ›tla daná rostlina potÅ™ebuje. Zatímco nÄ›kterým vyhovuje polostín, jiné zase vyžadují přímé sluneÄní paprsky. Orientace na svÄ›tovou stranu je také důležitá, neboÅ¥ ta urÄuje, kolik přímého sluneÄního svÄ›tla a v jaké intenzitÄ› se na kvÄ›tinu dostane. Je tedy vhodné vybrat si takovou, která se bude hodit zrovna do naÅ¡ich podmínek.

 

klasická monstera

 

Důležitá je také vlhkost vzduchu. ZvláštÄ› nÄ›které tropické rostliny vyžadují vyšší vlhkost vzduchu. PÅ™itom právÄ› ta bývá zvláštÄ› v panelákových bytech velmi nízká. Tuto situaci je naÅ¡tÄ›stí možné alespoň ÄásteÄnÄ› vyÅ™eÅ¡it pomocí zvlhÄovaÄe vzduchu. Problém vÅ¡ak je, že ten může v daném místÄ› způsobit například vznik plísní, což rozhodnÄ› není ideální.

 

V neposlední řadě je tu pak konstantnost podmínek. Některé z rostlin totiž chtějí stabilní prostředí, zatímco jiné potřebují například zimovat. Je tedy nutné vědět, jak se o daný druh starat, a co vše je k tomu potřeba.

 

Nakonec je nutné realisticky zhodnotit naše možnosti i podmínky, které jsme schopni nabídnout. Tak se vyhneme tomu, že utratíme spoustu peněz za rostlinu, která stejně brzy zahyne.