S našimi jasnými představami a plány budete cíli blíž…


Chcete letos strávit Å¡kolní výlet v pohodové atmosféře? Nechcete si dÄ›lat starosti se zdlouhavou přípravou? Chcete se vyhnout nezáživnému programu? Pak pÅ™enechejte organizaci jednoho i více dní zkuÅ¡eným průvodcům agentury, která má s pořádáním akcí tohoto formátu již nÄ›kolikaleté zkuÅ¡enosti. NaÄerpejte v okruhu třídního kolektivu vitalitu do další pedagogické práce. DopÅ™ejte VaÅ¡im žákům poznat dosud nepoznané. A vyzkouÅ¡et si pÅ™i praktických ukázkách dosud nevyzkouÅ¡ené. Za sympatickou cenu Vám ověřená firma otevÅ™e brány kopÅ™ivnického muzea, valaÅ¡ského muzea v RožnovÄ› pod RadhoÅ¡tÄ›m nebo Vás zasvÄ›tí do zajímavostí ve Å tramberku a okolí.

Seznamte se s naší atraktivní nabídkou programu

ÄŒeká na Vás dotek koňské hřívy a spousta zajímavých aktivit, která pohladí na tÄ›le i duÅ¡i. Co tÅ™eba vyzkouÅ¡et si dovednosti indiánů na westernovém ranÄi? Zábavu si můžete užít nejen z koňského hÅ™betu, ale také z terénní ÄtyÅ™kolky. PrvňáÄci i žáci z devátého roÄníku bezesporu ocení Å¡kolní výlety hrou. Vyberte si z balíÄku nabízených programů konkrétní témata, která Vás zajímají. K dispozici je Výlet pro nejmenší, Devatero Å™emesel, Od pekaÅ™e po ÄtyÅ™kolky, Hledání limitů, Dvoudenní výlet, Indiánskou stezkou nebo Kdo si hraje, nezlobí. Je opravdu z Äeho vybírat…