Kdy se vyplatí koupit novou herní konzoliNení tÅ™eba říkat, že komunita hráÄů a e-sportovců vůbec se neustále rozrůstá. A není divu, videohry jsou stále dostupnÄ›jší, stejnÄ› jako konzole. OvÅ¡em právÄ› s nimi pÅ™ichází problém: firmy, které je vyrábí, pÅ™ichází vždy jednou za Äas s novým modelem. Může se jednat o úplnÄ› nový typ, nebo jen o vylepÅ¡ení toho stávajícího, avÅ¡ak obvykle platí, že ty stávající hry si na ní nezahrajeme. Proto je dobré se zamyslet, kdy se nám skuteÄnÄ› vyplatí koupit si novou, a kdy si ponecháme tu stávající.

 

dÄ›ti hrající na poÄítaÄi

 

V první řadě je nutné říci, že ta stará nám samozřejmě nikam nezmizí. Stále bude v našem vlastnictví a stále ji budeme moci používat. Jen je pravděpodobné, že už na ni nebudou žádné nové hry, neboť firmy chtějí z pochopitelných důvodů podporovat především svůj nejnovější produkt. To ovšem neznamená, že nemůžeme hrát ty, které již máme.

 

Když tedy uvažujeme o tom, zda koupit Äi nikoliv, je potÅ™eba zvážit nÄ›kolik vÄ›cí. Tou první je to, zda na ní skuteÄnÄ› budeme hrát. JistÄ›, novÄ› vydané hry budou samozÅ™ejmÄ› již na tu novou, otázkou vÅ¡ak je, zda mezi nimi najdeme titul, který nás zaujme. To totiž nemusí být pravidlem, zvláštÄ› dnes, kdy si mnoho hráÄů stěžuje, že kvalita her neustále upadá.

 

stará herní konzole

 

Také musíme uvážit, zda chceme soutěžit v nÄ›které z her s ostatními hráÄi. V takovém případÄ› totiž Äasto potÅ™ebujeme nejnovÄ›jší verzi, a ta bude s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností urÄena pouze pro nejnovÄ›jší konzoli. Nezbude nám tedy, než si ji pořídit, pokud nechceme zůstat pozadu. To je ostatnÄ› také důvod, proÄ jsou e-sporty finanÄnÄ› nároÄné – je potÅ™eba mít neustále nejnovÄ›jší verzi jak dané hry, tak i konzole, a to vÄetnÄ› případných DLC.

 

Dalším případem je ten, kdy můžeme svůj postup Äi postavu pÅ™enášet do nových verzí a pokraÄovat tak v jejích dobrodružstvích. I tady může být koupÄ› nové konzole lákavá. Je vÅ¡ak nutné se zamyslet, zda tyto nové hry budeme skuteÄnÄ› hrát, Äi nikoliv.