Jaká je úroveň školství v naší zemi?Asi jen málokdo z nás chodil do školy rád. Je však smutnou pravdou, že si příliš neuvědomujeme, jak je vlastně důležitá nejen pro nás, nýbrž i pro budoucnost našeho národa. Historie nám totiž jasně ukazuje, že země, kde jsou lidé vzdělaní, prosperuje mnohem lépe.

 

OvÅ¡em k tomu je potÅ™eba nejen chodit do Å¡koly, nýbrž i to, aby ony Å¡koly byly dostateÄnÄ› kvalitní. Koneckonců, pokud se tam nic moc nenauÄíme, pak je celkem zbyteÄná. RozhodnÄ› je tedy dobré se podívat na to, jaká je vlastnÄ› úroveň naÅ¡eho Å¡kolství.

 

dítě ve škole

 

Pravdou je, že Äasto na ni slyšíme chválu. Chlubíme se, že máme jedno z nejlepších Å¡kolských zřízení na svÄ›tÄ›, a v urÄitých ohledech je to také pravda. Nesmíme si vÅ¡ak pÅ™edstavovat, že to znamená, že jsme nejlepší. Ani zdaleka ne. Ve skuteÄnosti zde máme hned nÄ›kolik problémů, které by bylo potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it.

 

V první Å™adÄ› je to podfinancování, zvláštÄ› pak u vysokého Å¡kolství. To je problém, se kterým se Å¡koly potýkají již velmi dlouho. Důsledkem je pak to, že nejsou peníze na to, aby se najali skuteÄnÄ› kvalitní uÄitelé. I proto je mnoho z nich již starých.

 

uÄící se dÄ›ti

 

OstatnÄ› rigidnost je také jistým problémem. Možná se to bude zdát zvláštní, avÅ¡ak celkový systém Å¡kol se v podstatÄ› nezmÄ›nil od dob Josefa II., a to navzdory vÅ¡em poznatkům, které byly od té doby uÄinÄ›ny zvláštÄ› v oboru dÄ›tské psychologie. I zde je tedy rozhodnÄ› Äas na zmÄ›nu.

 

Pak je to také klesající úroveň Å¡kol. Zatímco dříve byl velký úspÄ›ch mít maturitu, dnes ji má každý – a v podstatÄ› musí mít, neboÅ¥ bez ní téměř nemá Å¡anci sehnat práci, tedy pokud nechce zaÄít podnikat. Stejný problém mají i vysoké Å¡koly. Bohužel, je zde právÄ› tlak na snižování nároÄnosti, nikoliv na její zvyÅ¡ování.

 

Je tedy vidÄ›t, že aÄkoliv naÅ¡i žáci rozhodnÄ› slaví úspÄ›chy, jsou zde i nedostatky, které by bylo potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it. Není vÅ¡ak vůle, aby se tak stalo, a to ani ve vládÄ›, u rodiÄů, studentů, ba ani samotných uÄitelů.