Jsme firma která pomáhá


Vzduchotechnika je důležitá
Kdo by si myslel, že vzduchotechnika je jen věc, která se týká jen výrobních provozů, asi by byl skutečností překvapen. Bez vzduchotechniky by se neobešla celá řada podniků, ale i nemocnic, bytových domů a podobných zařízení. Účelem vzduchotechniky je vysoušení prostor, odsávání vzduchu, vysoušení vzduchu a podobně. Tyto služby využívá velké množství firem a soukromých osob. Patříte mezi ně?

senior a dobrovolník

Co se týče generování zisku, to je jistě hlavní účel každé založené firmy. Kdyby podnikatelé nechtěli vydělávat peníze, asi by nezačínali s podnikáním. Je potřeba mít nejen dobrý podnikatelský záměr, ale i zákazníky či klienty, kteří za vaše výrobky a služby zaplatí dostatek financí. Každá firma by měla svým způsobem pomáhat tam kde je to potřeba. Není důležité aby šlo o pomoc v řádu několika milionů korun, ale mělo by jít o pomoc, která je účinně vynaložená, a která má smysl. Proto jsme se stali sponzorem dobré věci. Sponzorujeme nový sociální automobil pro Prahu 12, což smysl určitě má.

dobrovolníci pomáhají

V oblasti vzduchotechniky podnikáme již několik let, a za celou dobu jsme si se zákazníky vytvořili dobré vztahy, které každý podnikatel též potřebuje. Je nutné si zákazníků vážit, protože konkurence je napříč obory celkem vysoká. Vždy se snažíme, abychom zákazníkům poskytli co nejlepší služby za přijatelné ceny, a protože i zákazníci vyhledávají naši práci, můžeme si díky dostatku zakázek dovolit i financování darů, jakým je třeba výše zmíněný automobil pro sociální služby. Zejména v oboru sociálních služeb je potřeba pomáhat jak je to možné, protože sociální služby jsou dlouhodobě podfinancované, a tak je pro ně každý finanční i jakýkoliv jiný dar vítaný. I nadále budeme našim zákazníkům dodávat kvalitní služby i výrobky a budeme se těšit na další spolupráci se stávajícími i novými zákazníky.